Konfiguracja webpacka dla projektu say hello

W świecie w którym aplikacje javascriptowe rozrastają się w zawrotnym tempie i posiadają coraz więcej zależności, trudno jest poradzić sobie bez dodatkowych narzędzi. W tym artykule postaram się przybliżyć narzędzie o nazwie webpack, bez którego ciężko jest obecnie wyobrazić sobie aplikacje frontendowe i nietylko.

Aloha! (hawajski, cześć)

Dla tych co może nie wiedzą, webpack jest to „module bundler”. W praktyce oznacza to tyle, że jest to narzędzie wykorzystywane do pakowania modułów z ich zależnościami (bundles) i generowania statycznych reprezentacji tych modułów. Dzięki webpackowi możemy scalić nasze moduły i utworzyć jeden plik, np js.

W projekcie użyłem webpacka w wersji 2, wersja pierwsza wg oficjalnej dokumentacji jest już deprecated. Poniżej moja konfiguracja webpacka na początku powstawania projektu.

var path = require("path");
var webpack = require("webpack");
var BrowserSyncPlugin = require("browser-sync-webpack-plugin");

module.exports = {
  context: __dirname + "/",
  entry: {
    app: ["./src/index.tsx"]
  },
  output: {
    filename: "bundle.js",
    path: path.resolve(__dirname, "build")
  },
  devtool: "source-map",
  resolve: {
    extensions: [
      ".webpack.js",
      ".web.js",
      ".ts",
      ".tsx",
      ".js"
    ]
  },
  module: {
    rules: [
      {
        test: /\.ts(x)?$/,
        exclude: /node_modules/,
        use: [
          {
            loader: "babel-loader"
          },
          {
            loader: "ts-loader"
          }
        ]
      },

      {
        test: /\.js$/,
        enforce: "pre",
        use: [
          {
            loader: "babel-loader"
          }
        ]
      }
    ]
  },

  plugins: [
    new webpack.LoaderOptionsPlugin({
      minimize: true
    }),
    new BrowserSyncPlugin({
      host: 'localhost',
      port: 8080,
      server: {
        baseDir: './'
      },
      ui: false,
      online: false,
      notify: false
    })
  ],
};

Poza podstawowymi parametrami musiałem dodać ts-loader, ponieważ postawnowiłem wykorzystać w projekcie TypeScript, a dzięki temu loaderowi mogę transpilować kod do postaci ES5.

Dodałem także Browser sync plugin dzięki, któremu mam live reload mojej aplikacji, czyli strona w przeglądarce przeładowuje się bez konieczności odświeżania. Tak naprawdę powyższy plugin ułatwia konfigurację BrowserSynca w webpacku. Po więcej informacji odsyłam do dokumentacji synca i pluginu

0

Zostaw komentarz